Postillor

NORSKA


LAESTADIUS - PREKENSAMLING I-III

EJ LAGERVARA

Den mest omfattande norska översättningen, med den finska Postilla I-II som grund, med dess brister. Den är översatt av Raija Rustholkar-Karhu, och utgiven i tre delar. De två övriga postillorna översatta av Brune och Börresen är slutsålda, så detta är den enda tillgängliga norska postillan idag.

Del I: 74 predikningar, del II: 81 predikningar, del III: 91 predikningar. Totalt - 249 predikningar

Antal sidor: del I - 374, del II - 476, del III - 352, totalt - 1202 sidor

Postillor

RYSKA

LAESTADIUS - PROPOVEDEIJ 
EJ LAGERVARA

Samma predikningar som i finska Saarnakokoelma.
113 predikningar.
 

Antal sidor: 501
 
ISBN: 978-952-5475-08-1 
Pris: 280:-

Postillor

LETTISKA

EJ LAGERVARA
LAESTADIUS - SPREDIKI 
Samma predikningar som i den ryska Propovedij och finska Saarnakokoelma.
113 predikningar. 

Antal sidor: 437
ISBN: 978-952-5475-13-5
Pris: 280:-

Postillor

ESTNISKA

EJ LAGERVARA

LAESTADIUS - JUTLUSTEKOGU

Samma predikningar som i den ryska Propovedeij, lettiska Sprediki och finska Saarnakokoelma.                                                                                                              

113 predikningar

Antal sidor: 430
ISBN: 978-952-5475-18-0

Pris: 280:-