lll.jpgbibli.gif
Välkommen Nyheter Kommande titlar Svenska Suomeksi English Övriga Länkar Bokförlaget Föredrag Beställning Prislista

Postillor Tidskrifter Brevböcker Historia Övrigt

         


Senast uppdaterad:

2023-01-03

Brevböcker

Johan-Raattamaa-cover.jpg

JOHAN RAATTAMAA - BREV OCH SKRIVELSER

 

Den första kompletta översättningen av Johan Rattamaas brev och skrivelser till svenska. Tidigare har ett fyrtiotal brev översatts till svenska av Johan Pietiläinen och publicerats i Laestadiansk brevsamling på sextiotalet. Översättningen har gjorts av Henry Kero. Innehåller även en biografi över Raattamaa.

Antal sidor: 496

Pris: 300:-, halvfranskt band 600:-

ISBN: 91 973 307 0-1

Erkki-Antti-Juhonpieti-cover.jpg

ERKKI ANTTI JUHONPIETI - BREV OCH SKRIVELSER

 

För första gången utges Erkki Anttis brev på svenska. Han verkade i väckelsen i Pajalatrakten och hade liksom Raattamaa en omfattande brevväxling. Översättningen har gjorts av Henry Kero.

Antal sidor: 263

Pris: 200:-

ISBN: 91 973 307 5-2

http://www.bibliotecalaestadiana.se/vartidsaldestesskrivelser.gif

VÅR TIDS ÄLDSTES SKRIVELSER

Översättning av den första brevboken utgiven 1898 i Amerika, Aikakaudemme Wanhinten Kirjoituksia. Många brev av Johan Raattamaa och de första arbetarna i Lappmarkens kristendom ingår i denna brevsamling. Denna utgåva är kompletterad med de brev som tillagts i andra upplagan tryckt i Finland 1903.

Antal sidor: 296

Pris: 250:-

ISBN: 978-91-974 124-2-1

Johan-Takkinen-cover-2.jpg

JOHAN TAKKINEN - BREV OCH SKRIVELSER        

Johan Takkinen sändes av Raattamaa till Amerika för att försöka reda ut de tvister som fanns där under slutet av 1800-talet. Det är endast ett fåtal brev som tidigare har publicerats på svenska. Takkinens bevarade brev publiceras för första gången på svenska, och några har aldrig publicerats tidigare på finska. Översättningen har gjorts av Tore Töyrä.

Antal sidor: 498

Pris: 300:-

ISBN: 978-91-974 124-6-9

                             

 

LAESTADIANSK BREVBOK –

DE ÄLDSTES BOK 2 

UTKOMMER 2023

I huvudsak västlaestadianska brev från tiden efter splittringen mellan väst och öst t.om. 1938. Översättning av den finska utgåvan "Vanhinten kirja 2". Innehåller även minnesord över de äldsta predikanterna inom västlaestadianismen.

Antal sidor:

Pris:

ISBN: 978-91-979 657-1-2