lll.jpgbibli.gif
Välkommen Svenska Övrigt Suomeksi English Prislista Övriga Beställning Nyheter Länkar Bokförlaget Föredrag

         


Senast uppdaterad:

2018-07-08

Nyheter

JOHAN TAKKINEN -

BREV OCH SKRIVELSER

                               NYHET   

Johan Takkinen sändes av Raattamaa till Amerika för att försöka reda ut de tvister som fanns där under slutet av 1800-talet. Det är endast ett fåtal brev som tidigare har publicerats på svenska. Takkinens bevarade brev publiceras för första gången på svenska, och några har aldrig publicerats tidigare på finska. Översättningen har gjorts av Tore Töyrä.

Antal sidor: 498

Pris: 300:-

ISBN: 978-91-974 124-6-9

Johan-Takkinen-cover.jpg
KARL-ERIK JOHANSSON i BACKE
FRESTELSENS BERG
                               NYHET
Frestelsens-berg-cover-2.jpg

Erik Larsson, "Kiruna-Lasse", var på sin tid den svenska idrottshimlens 

mest lysande stjärna. 

Ett superfenomen på skidor,vars namn och prestationer försåg pressens sportsidor med feta rubriker och mängder av lovord. I mars 1982 dog "Kiruna-Lasse" strax före sin sjuttioårsdag. Men sitt bragdfyllda idrottsliv lämnade han fyrtiotre år tidigare, då han på toppen av sin karriär plötsligt upphörde att tävla och återvände till ett liv i obemärkthet. "Den största förlust som svensk skidsport någonsin gjort", skrev en enhällig tidningspress.

Det är en inträngande roman, fylld av spänning och inlevelse, men framför allt vittnar den om en författares högaktning för den man som bytte ett liv i framgångsrik uppståndelse mot en ödmjuk anonymitet för sin ärliga övertygelses skull.

Antal sidor: 125

Pris: 150:-

ISBN: 978-91-979 657-6-7

ERLING WÄLIVAARA          

NÅN DÄR UPPE MÅSTE GILLA MIG

                              NYHET

Så blev mitt liv, ledd av Gud.

Minnen tecknade av en enkel, tacksam och frispråkig tornedaling. Uppvuxen under tryggaförhållanden i en expansiv tid, ledd av  Gud, ​handlar om mig somförsvarsanställd i 37 år. Riksdagsman i 8 år och ​lekmannapredikant inom den laestadianska väckelserörelsen i ​snart 40 år.

Boken avslöjar många oförklarliga händelser som visar hur min livsresa ​har varit utstakad av en högre ​makt. Gud har varit mitt fasta stöd i ​såväl med- som motgång. Mitt liv har inneburit möten med många framstående människor som har haft betydelsefulla uppdrag i samhället, i olika länder och sammanhang. Men ändå bara helt vanliga människor som du och jag.

Jag är lycklig med Jesus och min älskade hustru Gunnel och de barn och barnbarn vi fick. Jag tecknar mina minnen för att de ​om möjligt kan vara till hjälp och tröst för någon medmänniska.

Nån där uppe måste verkligen gilla ​mig.

Antal sidor: 175

Pris: 100:-

ISBN: 978-91-979 657-5-0

Erling-Waelivaara.jpeg