lll.jpgbibli.gif
Välkommen Svenska Suomeksi English Prislista Övriga Beställning Nyheter Länkar Bokförlaget Föredrag

         


Senast uppdaterad:

2018-01-24

Nyheter

     JOHAN TAKKINEN - BREV OCH SKRIVELSER
                    NYHET           

Johan Takkinen sändes av Raattamaa till Amerika för att försöka reda ut de tvister som fanns där under slutet av 1800-talet. Det är endast ett fåtal brev som tidigare har publicerats på svenska. Takkinens bevarade brev publiceras för första gången på svenska, och några har aldrig publicerats tidigare på finska. Översättningen har gjorts av Tore Töyrä.

Antal sidor: 498

Pris: 300:-

ISBN: 978-91-974 124-6-9

Johan-Takkinen-cover.jpg

  

              ERLING WÄLIVAARA                                NYHET

                 NÅN DÄR UPPE MÅSTE GILLA MIG

            Så blev mitt liv, ledd av GuErling-Waelivaara.jpegd.

            Minnen tecknade av en enkel,

            tacksam och frispråkig tornedaling.

            Uppvuxen under tryggaförhållan-

            den i en expansiv tid, ledd av  Gud,

            handlar om mig somförsvarsan-

            ställd i 37 år. Riksdagsman i 8 år och

            lekmannapredikant inom den

            laestadianska väckelserörelsen i

            snart 40 år.

            Boken avslöjar många oförklarliga

            händelser som visar hur min livsresa

            har varit utstakad av en högre

            makt. Gud har varit mitt fasta stöd i

            såväl med- som motgång. Mitt liv

            har inneburit möten med många

            framstående människor som har

            haft betydelsefulla uppdrag i sam-

            hället, i olika länder och samman-

            hang. Men ändå bara helt vanliga

            människor som du och jag.

            Jag är lycklig med Jesus och min

            älskade hustru Gunnel och de barn

            och barnbarn vi fick.

            Jag tecknar mina minnen för att de

            om möjligt kan vara till hjälp och

            tröst för någon medmänniska.

            Nån där uppe måste verkligen gilla

            mig.

            Antal sidor: 175

            Pris: 100:-

            ISBN: 978-91-979 657-5-0