lll.jpgbibli.gif
Välkommen Nyheter Svenska Suomeksi English Övriga Länkar Bokförlaget Föredrag Beställning Prislista

         


Senast uppdaterad:

2019-06-12

Nyheter

JOHAN TAKKINEN -

BREV OCH SKRIVELSER

                               NYHET   

Johan Takkinen sändes av Raattamaa till Amerika för att försöka reda ut de tvister som fanns där under slutet av 1800-talet. Det är endast ett fåtal brev som tidigare har publicerats på svenska. Takkinens bevarade brev publiceras för första gången på svenska, och några har aldrig publicerats tidigare på finska. Översättningen har gjorts av Tore Töyrä.

Antal sidor: 498

Pris: 300:-

ISBN: 978-91-974 124-6-9

Johan-Takkinen-cover.jpg
KARL-ERIK JOHANSSON i BACKE
FRESTELSENS BERG
                               NYHET
Frestelsens-berg-cover-2.jpg

Erik Larsson, "Kiruna-Lasse", var på sin tid den svenska idrottshimlens 

mest lysande stjärna. 

Ett superfenomen på skidor,vars namn och prestationer försåg pressens sportsidor med feta rubriker och mängder av lovord. I mars 1982 dog "Kiruna-Lasse" strax före sin sjuttioårsdag. Men sitt bragdfyllda idrottsliv lämnade han fyrtiotre år tidigare, då han på toppen av sin karriär plötsligt upphörde att tävla och återvände till ett liv i obemärkthet. "Den största förlust som svensk skidsport någonsin gjort", skrev en enhällig tidningspress.

Det är en inträngande roman, fylld av spänning och inlevelse, men framför allt vittnar den om en författares högaktning för den man som bytte ett liv i framgångsrik uppståndelse mot en ödmjuk anonymitet för sin ärliga övertygelses skull.

Antal sidor: 125

Pris: 150:-

ISBN: 978-91-979 657-6-7

LARS LEVI LAESTADIUS

SAMLADE PREDIKNINGAR

DEL 4       

  

                             

 NYHET

 

Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den "slutgiltiga" utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.
Fjärde delen omfattar 12:e söndagen efter trefaldighet till och med domssöndagen.

Antal sidor: 475

Pris: 250:-

ISBN: 978-91-979 657-0-5

Erling-Waelivaara.jpeg