lll.jpgbibli.gif
Välkommen Nyheter Kommande titlar Svenska Suomeksi English Övriga Länkar Bokförlaget Föredrag Beställning Prislista

Postillor Tidskrifter Brevböcker Historia Övrigt

         


Senast uppdaterad:

2023-01-03

Övrigt

 

http://www.bibliotecalaestadiana.se/pienet%20giffit/Sommarsvalor-och-vintermesa.gif

LAESTADIUS - THE LUNATIC

Dårhushjonet för första gången översatt på engelska, översättningen är gjord av Anders Strindberg i California.

Antal sidor: 893

Pris: 400 :-

ISBN: 978-91-974124-8-3

LAESTADIUS - DÅRHUSHJONET

Nytryck i ett band av den första, sedan länge slutsålda första upplagan från 1949/1964. Det är en facsimile utgåva av denna. Det är Laestadius förklaring varför han predikade som han gjorde, och hans mustiga originalspråk. Hans egen sammanfattning av verket ingår i den fullständiga titeln.

Antal sidor: 994

Pris: 350:-

 

LAESTADIUS - FÖRSONINGEN                                           NYHET!

Försoningen är en språklig bearbetning av centrala delar av Laestadius stora verk Dårhushjonet. Dårhushjonet är enligt Laestadius förklaringen till varför han predikade som han gjorde. Boken är en introduktion till hela verket. Innehåller bland annat avsnitten om passionerna och försoningen.

Inledningsord av Bengt Pohjanen.                        

Foersoningen-cover.jpg

Antal sidor: 246

Pris: 200:-

ISBN: 978-91-974 124-5-2

 

 

JOHANSSON I BACKE - FRESTELSENS BERG

Frestelsens-berg-cover.jpgErik Larsson, "Kiruna-Lasse", var på sin tid den svenska idrottshimlens mest lysande stjärna. Ett superfenomen på skidor, vars namn och prestationer försåg pressens sportsidor med feta rubriker och mängder av lovord. I mars 19821 dog "Kiruna-Lasse" strax före sin sjuttioårsdag. Men sitt bragdfyllda idrottsliv lämnade han fyrtiotre år tidigare, då han på toppen av sin karriär plötsligt upphörde att tävla och återvände till ett liv i obemärkthet. "Den största förlust som svensk skidsport någonsin gjort", skrev en enhällig tidningspress.

Det är en djupt inträngande roman, fylld av spänning och inlevelse, men framför allt vittnar den om författarens högaktning för den man som bytte ett liv i framgångsrik uppståndelse mot en ödmjuk anonymitet för sin ärliga övertygelses skull.

Andra bearbetade upplagan.

Antal sidor: 125

Pris: 150:-

ISBN: 978-91 979 657-6-7

 

LAESTADIUS - PREDIKOTEXTREGISTER

Laestadius predikningar sammanställda i ett register upplagt efter predikotext, med hänvisning till de postillor de finns i. Detta häfte är inte helt komplett, då några postillor saknas. Detta register är sammanställt av Lauri Peltomaa. Inledningen är skriven på svenska, finska samt engelska

Antal sidor: 47

Pris: litet format: 30:-, stort format 40:-

 

http://www.bibliotecalaestadiana.se/pienet%20giffit/Sommarsvalor-och-vintermesa.gif

PALO, MAJ-LIS - SOMMARSVALOR OCH VINTERMESAR

 

Hur tänker, tror och lever människorna inom den laestadianska väckelsen? Den här boken vill ge svar på frågor som ställs om laestadianismen, och är en personlig berättelse om ett helt liv inom denna väckelserörelse.

Antal sidor: 174

Pris: 100:-

ISBN: 91 973 307 2-8

 

REFORMATIONSBIBELN - NYA TESTAMENTET

POCKET UTGÅVA - NT SAMT PSALTAREN och ORDSPRÅKSBOKEN

Denna utgåva är en översättning av Textus Receptus från 1894. Innehåller fotnoter med skillnader i Karl XII:s Bibel.  En bilaga med skillnader i grundtexterna som används av Folkbibeln och Bibel 2000 finns i slutet. Texten i denna bibel är mycket nära King James Version och Karl XII:s Bibel.

Antal sidor: 654

Pris: 100:-

ISBN: 978-91-974 234-5-8

 

http://www.bibliotecalaestadiana.se/bilder/hajrtats-tro.gif

HJÄRTATS TRO- En sann kristens kännetecken

Sam Wettainens ledarartiklar i Fadersrösten samlade och lätt språkligt bearbetade. En av 1900-talets största teologer inom den laestadianska väckelsen. Han var son till en av de första arbetarna i Lappmarkens kristendom - Frans Parakka. Betraktelserna beskriver hjärtats tro och dess sanna kännetecken. Uppbygglig läsning där Kristus och Kristi rättfärdighet står i centrum.

Antal sidor: 352

Pris: 250:-

ISBN: 978-91-974 124-3-8

 

http://www.bibliotecalaestadiana.se/pienet%20giffit/Den-himmelska-passionen.gif

PALO, MAJ-LIS - DEN HIMMELSKA PASSIONEN

 

Behandlar synen på familjerelationerna, dvs. relationen man - kvinna och synen på barn och barnuppfostran, pt mdels frågorna om bibelsyn, gudsuppfattning och människosyn. Syften är att visa hur det bibliska ordet i vår tid fortfarande är relevant som grund och utgångspunkt för såväl de mänskliga relationerna som för gudsrelationen.

Antal sidor: 236

Pris: 150:-

ISBN: 91 - 973 307 - 8 - 7

 

http://www.bibliotecalaestadiana.se/pienet%20giffit/Hjartats-frojd-och-gladje.gif

PALO, MAJ-LIS & BIRGER - HJÄRTATS FRÖJD OCH GLÄDJE     

 

Tillit till Guds Ord kallas numera ofta fundamentalism och anses medföra trångsynthet och lagiskhet. Den här bokens genomgående tema är att trohet mot Guds Ord tvärtemot ger människor hjälp att orientera sig i tillvaron och bidrar till ökad meningsfullhet och livsglädje.
Boken innehäller ett urval föredrag, föreläsningar och bibelförklaringar över olika ämnen, tex. bibelsyn, gudsuppfattning, människosyn, manligt och kvinnligt i hem och församling, kristen äktenskaps- och familjesyn.

Antal sidor: 221

Pris:

ISBN: 91 974 124 0-6

 

http://www.bibliotecalaestadiana.se/pienet%20giffit/Mathilda-Fogman.gif

MATHILDA FOGMAN    

En av de mest betydelsefulla kvinnorna i den laestadianska väckelsen. Var "sekreterare" åt Johan Raattamaa och hade en omfattande brevväxling med honom och Erkki Antti. Hon var även kontaktkvinna med Amerika. Till yrket var hon barnmorska och har döpt många barn.

Antal sidor: 142

Pris: 200:-

ISBN: 978-91-973 307-9-4

 

http://www.bibliotecalaestadiana.se/bilder/Kristinna-cover2.jpg

KRISTINNAS RESA

 

Fortsättningen på Kristens resa av John Bunyan. Handlar om Kristens vandring mot evigheten.

Antal sidor: 226

Pris: 200:-

ISBN: ISBN: 978-91-974 124-9-0

 

 

 

 

                               

CD Bok I

Alla böcker som är utgivna är Biblioteca Laestadiana samlade en CD bok med sökfunktion.

Pris: 250:-

http://www.bibliotecalaestadiana.se/bilder/CD-omslag-fram-1.gifhttp://www.bibliotecalaestadiana.se/bilder/CD-omslag-fram-2.gif

CD BOK 2 - DÅRHUSHJONET        NYHET!

Laestadius Dårhushjonet som pdf-filer med sökfunktion på svenska, finska och engelska

Pris: 250:-

IMG_3959-4.jpg

VID KÄLLAN          ÖIVIND ANDERSEN

Öivind Andersen (1908-1994) var norsk teolog och förkunnare. Under många år var han lärare och rektor vid Fjellhaugs bibel- och missionsskola. Han har även skrivit flera böcker, präglade av djup kännedom i, och grundlig utläggning av Bibeln, men också präglade av omsorg om dem han ville nå med sin förkunnelse.

Öivind Andersen hade arbetat mycket med Bibeln. I andakterna ger han en tydlig förtklaring av bibeltexten, ofta med en personlig tillämpning och vägledning från en som har full tillit till Bibeln som Guds Ord.

Författaren skriver själv om denna andaktsbok: "Andakterna är utformade som små bibelstudier. Det är meningen att Bibelns ord ska tala och följa den som läser andakterna genom dagen. Det är min bön att boken blir till hjälp och välsignelse för dem som läser den."

Pris: 180:-

ISBN: 978-91-979 657-7-4

Vid-kaellan-omslag.gif.gif