BIBLIOTECA LAESTADIANA
PRISLISTA
Sidan 1
Art.nr. Titel SEK Information
  Bibelberättelser 100,00 11,20  
  CD Bok 1 250,00 28,00  
  CD Bok 2 - Dårhushjonet (SV, FI, EN) 250,00 28,00 NYHET!
300 Dårhushjonet (LLL) 350,00 40,00  
  The Lunatic (Dårhushjonet) engelska 400,00 45,00  
1710 Den himmelska passionen (MLP) 150,00 17,00  
950 Elder’s Letter Book I, 1874-1902 150,00 17,00  
200 Ens Ropandes Röst (LLL) 200,00 22,50  
500 Ens Ropandes sv/fi (LLL) 280,00 32,00  
1800 Erkki Antti Brev & skrivelser 200,00 22,50  
4010 Ett är nödvändigt, Nissen 140,00 16,00  
1450 Father’s Voice 1960-1969 200,00 22,50  
1460 Father’s Voice 1970-1979 200,00 22,50  
147 Father's Voice 1980-1989 200,00 22,50  
630 Fourth Postilla (LLL) 250,00 28,00  
  Frestelsens berg 150,00 17,00  
515 History of the Living Christ. 150,00 17,00  
1720 Hjärtats fröjd och glädje (ML & B P) 120,00 13,50  
550 Hjärtats tro, (Sam. Wettainen) 250,00 28,00  
  House Postilla LLL 75,00 8,40  
  Huutavan Ääni, LLL 100,00 11,50  
1301 Isän Ääni 1960-1969 200,00 22,50  
1300 Isän Ääni 1970-1979 225,00 25,50  
1400 Isän Ääni 1980-1989 200,00 22,50  
450 Kirkkopostilla (LLL) nytryck 300,00 33,50  
1850 Kristens resa 200,00 22,50  
1851 Kristinnas resa 200,00 22,50  
  Kristliga sändebrev 200,00 22,50  
511 Kulla, The Streams of Life 240,00 21,50  
         
         
BIBLIOTECA LAESTADIANA
PRISLISTA
Sidan 2
Art.nr. Titel SEK Information
  Laestadiansk brevbok - De äldstes bok 2      Utkommer 2023
  Laestadiansk brevbok 2     Utkommer 2024
  Laestadianska brev     Utkommer 2024
  Laestadius Försoningen  200,00          22,50 NYHET!
Laestadius Predikningar 150,00 17,00  
3000 Laestadius Samlade pred. I 250,00 28,00
3001 Laestadius Samlade pred. II 250,00 28,00  
3002 Laestadius Samlade pred. III 250,00 28,00
3003 Laestadius Samlade pred. IV 250,00 28,00
3004 Laestadius Samlade pred. V 300,00 33,50 NYHET!
3005 Laestadius Samlade pred. VI 250,00 28,00 Utkommer 2023
  Laestadius Postilla I     Utkommer 2023
  Laestadius Samlade pred. I-VI 1000,00 110,00  
1600 Laestadius- hans liv & verk NY 150,00 17,00  
516 Leastadiusa Poasttal     Slutsåld
651 Luthersk Barntidning 25,00 2,80 Inbundna årgångar
  Luthers Huspostilla     Slutsåld
508 Marttiini The Way to Hapiness     Ej lagervara
1190 Mathilda Fogman 200,00 22,50  
501 Minnen från Lappmarkens kristendom 150,00 17,00  
610 New Postilla (LLL) 350,00 40,00  
1000 Nya Evangeliepostillan 200,00 22,50  
Pappa Panovs stora dag      
1251 Predikotextregister litet 30,00 3,50  
1250 Predikotextregister stort 40,00 4,00  
  Propovedi, LLL ryska postilla     Ej lagervara
400 Puhtaat Saarnat (LLL) 300,00 33,50  
401 Puhtaat Saarnat 2 (LLL) 300,00 33,50  
1100 Raattamaa Brev och skrivelser 300,00 33,50          
1151 Raattamaa Brev och skrivelser 600,00 67,00 Halvfranskt band
1510 Rantala Kirjoituksia 1926-1936     Ej lagervara
1500 Rantala Puheita 1898-1925     Ej lagervara
BIBLIOTECA LAESTADIANA
PRISLISTA
Sidan 3
Art.nr. Titel SEK Information
1470 Rauhan Side 1991-1993      
1471 Rauhan Side 1994-1996      
1472 Rauhan Side 1997-1999      
4002 Reformationsbibeln - NT, Pocket 100,00 11,50  
4001 Reformationsbibeln - NT, UN noter/KXII noter  Slutsåld
  Rosenius - Husandakter 250,00 28,00  
1200 Saarnat I (LLL) 300,00 33,50  
1230 Saarnat I-III (LLL) 875,00 95,00  
1210 Saarnat II (LLL) 300,00 33,50  
1220 Saarnat III (LLL) 300,00 33,50  
460 Se Guds Lamm (LLL) 75,00 8,50  
1914 Sions Missionstidning 1914-15 75,00 8,50  
514 Sions sånger hård pärm      
524 Sions sånger mjuk pärm      
4000 Slottet Barnatro 160,00 18,00  
1700 Sommarsvalor och vintermesar (MLP) 100,00 11,50  
700 Takkinen (finsk) 125,00 14,00  
  Takkinen Brev & skrivelser 300,00 33,50  
250 The Voice of One Crying (LLL) 250,00 28,00  
620 Third Postilla (LLL) 250,00 28,00  
800 Vanhinten Kirja II 150,00 16,90  
900 Vanhinten Kirja III 150,00 16,90  
920 Vanhinten kirja IV 150,00 16,90  
1290 Vår tids äldstes skrivelser 250,00 28,00  
505 Wentin Laestadianismen 50,00 5,60  
Wentin Brev 50,00 5,60  
  Äktenskapet, Maj-Lis Palo 100,00 11,50  
Vid källan, Öivind Andersen 180,00 20,00 NYHET!
Livets segerkrans, Nissen 120,00 13,00  
Jesus och barnen, Lunde 100,00 11,50  
BIBLIOTECA LAESTADIANA
PRISLISTA
Sidan 4
Art.nr. Titel SEK Information
Barnens Bibel Ej lagervara
Trio Raamattu 600,00 67,00
Trio Raamattu NT 300,00 34,00
Luthers profetior 200,00 22,50
Luthers Skattkammare 100,00 10,00
Pauli Rantalas skrivelser 200,00 22,50
Vägen genom Bibeln 700,00 78,00
Carl Kulla:
Parents And Their Children 100 11,50
There Are Many Gifts 80 9,00
Miscellaneous Sermons by European 70 8,00
Miscellaneous Sermons by Apostolic L. 80 9,00
On the Homeward Journey 50 5,60
Historical Incidents 100 11,50
The Journey of Immigrants mjuk pärm 100 11,50
The Journey of Immigrants hård pärm 200 22,50
The Communion of Saints 70 8,00
The Everlasting Gospel 50 5,60
The Laestadian Brothers 50 5,60
The New Awakened Laestadians 80 10,00
Reminiscence of An Octogenarian 100 11,50
Rabatter
Församlingarna:
30% på egna titlar (markerade med rött) Uppdaterad:
10-20% på övriga titlar 29 juli 2022
Porto tillkommer alltid
Titlar i rött är utgivna av Biblioteca Laestadiana
Vid större antal kontakta mig för pris