lll.jpgbibli.gif
Välkommen Nyheter Svenska Suomeksi English Övriga Länkar Bokförlaget Föredrag Beställning Prislista

         


Senast uppdaterad:

2019-06-12

Suomenkielinen kirjallisuus

Postillor

 

LAESTADIUS - SAARNOJA                                                                 SLUTSÅLD

En textkritisk utgåva, med manuskript från den sk. Kollerska samlingen i Amerika. Predikningarna helt enligt originalen. Innehåller även ett kapitel på både finska och svenska om språket och ord i Laestadius predikningar av Erik Wahlberg.       

57 finska och 15 svenska predikningar

Antal sidor: 419

Pris: SLUTSÅLD

 

LAESTADIUS - KIRKKOPOSTILLA                                     EJ LAGERVARA!

Nytryck i faksimil av den första finska postillan från 1876. Utgiven 1973. Texten är helt i frakturstil. Är en mycket tillförlitlig utgåva, som följer originaltexten.    

90 predikningar för hela kyrkoåret

Antal sidor: 540

Pris: 250:-

 

LAESTADIUS - KIRKKOPOSTILLA

Samma postilla men publicerad i en mycket begränsad upplaga med modern textsättning (latinska bokstäver).

Antal sidor: 547

Pris: 175:-

LAESTADIUS - PUHTAAT SAARNAT

Innehåller predikningar där originalmanuskriptet finns bevarade, eller där avskrifterna är tillförlitliga. Mycket lätt bearbetning av texten. Några predikningar är översättningar från svenska originalmanuskript. Den är sammanställd av Lauri Koistinen och Hannu Viljakainen

180 predikningar för hela kyrkoåret

Antal sidor: 872

Pris: 330:-

 

LAESTADIUS - PUHTAAT SAARNAT II

 

Innehåller predikningar där originalmanuskript finns bevarade, eller där avskrifterna är tillförlitliga. Mycket lätt bearbetning av texten. Några predikningar är översatta från svenska manuskript. Ett antal predikningar där endast fragment finns bevarade ingår också. Sammanställd av Lauri Koistinen.

133 predikningar ingår

Antal sidor: 688

Pris: 330:-

ISBN: 91 - 973 307 - 7 - 9

 

LAESTADIUS - POSTILLA I-II                                             SLUTSÅLD

Den första finska postillan som innehållit alla av Laestadius bevarade predikningar. Predikningarna är språkligt bearbetade, och liksom de äldre Uusi Postilla och Kolmas Postilla till en viss del ändrade vad beträffar ord och uttryck. Denna postilla har varit till grund för de engelska och norska postillor som utgivits de sista åren. Två band.        

del I - 168, del II - 196, totalt 364 predikningar

Antal sidor: del I - 779, del II - 901, totalt 1680

Pris: SLUTSÅLD

 

LAESTADIUS - PIENI SAARNAKOKOELMA                         SLUTSÅLD

En samling predikningar språkligt bearbetade till modern finska.        

23 predikningar

Antal sidor: 78

Pris: SLUTSÅLD

 

LAESTADIUS - SAARNAT I-III

Den nya bearbetade finska postillan är nu komplett, och innehåller alla bevarade predikningar av Laestadius. Den följer samma princip som den tidigare utgivna Postilla I-II. Denna utgåva är däremot mer språkligt bearbetad och på modern finska. Tre band totalt. Del tre innehåller register över alla predikningarna.

del I - 144 predikningar (Advent - 6:e söndagen efter Påsk), del II - 120 predikningar (Pingst - Domsöndagen), del III - 202 predikningar (böndagar, tingspredikningar mm predikningar , samt predikingar före hans nya födelse).

Antal sidor: del I - 800, del II - 702, del III - 849

Pris: del I - 300:-, del II - 300:-, del III - 300:-, komplett - 875:-

LAESTADIUS - SAARNAKOKOELMA

Innehåller samma predikningar som de tidigare utgivna postillorna på ryska, lettiska och estniska. Den innehåller 113 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 493

Pris: 280:-

ISBN: 978-952 5475-11-1Tidskrifter

LAESTADIUS - ENS ROPANDES RÖST I ÖKNEN / HUUTAVAN ÄÄNI KORVESSA

Laestadius tidskrift, utgiven 1994, i en kombinerad svensk/finsk utgåva. Den svenska texten är i enlighet med originalet, och den finska texten, som är nyöversatt finns parallellt med den svenska. Nyöversättningen till finska har gjorts av Hannu Rautianen.

Antal sidor: 511

Pris: 280:-

 

LAITINEN, AATU - KRISTILLINEN KUUKAUSLEHTI 1883-1884  - EJ LAGERVARA

Utgiven i nytryck, och bearbetad av Paavo Talonen. En del material är bortplockat.

Antal sidor: 255

Pris:

 

WETTAINEN, SAM - ISÄN ÄÄNI (1960-1969)

Antal sidor:

Pris: 200

 

WETTAINEN, SAM - ISÄN ÄÄNI (1970-1979)

Band två av tre. Översättning av Fadersrösten till finska. Laestadius predikningar ingår inte i denna översättning.

Antal sidor: 889

Pris: 225:-

 

WETTAINEN, SAM - ISÄN ÄÄNI (1980-1989)

Sista bandet. Översättning av Fadersrösten till finska. Laestadius predikningar ingår inte i denna översättning.

Antal sidor: 516

Pris: 200:-

 

RAUHAN SIDE 1991-1993

Rauhan Side utkommer med 4 nummer/år i Lahti, Finland. Denna finns nu i mycket begränsad upplaga som inbunden.

Antal sidor:

Pris:

 

RAUHAN SIDE 1994-1996

Rauhan Side utkommer med 4 nummer/år i Lahti, Finland. Denna finns nu i mycket begränsad upplaga som inbunden.

Antal sidor:

Pris:

 

RAUHAN SIDE 1997-1999

Rauhan Side utkommer med 4 nummer/år i Lahti, Finland. Denna finns nu i mycket begränsad upplaga som inbunden.

Antal sidor:

Pris:Brevböcker

VANHINTEN KIRJA I

Innehåller en hel del brev av Raattamaa och brev från väckelsens gryning.

Antal sidor:

Pris:

 

VANHINTEN KIRJA II

Innehåller brev från 1900-talets början tom 1938. Innehåller även levnadsteckingar över Johan Raattamaa, Jonas Purnu, PO Fjelldahl, Erik Samuel Wettasjärvi, Isak Niku, Frans Parakka, Isak Kuoksu, Isak Stålnacke samt Viktor Björkman. utgiven 1939, och i nytryck 1995.

327 brev

Antal sidor: 591

Pris: 150:-

 

VANHINTEN KIRJA III

Innehåller brev från 1860 tom 1940-talet, samt ett fåtal brev av senare datum.

234 brev

Antal sidor 772

Pris: 150:-

 

VANHINTEN KIRJA IV

Innehåller brev från 1950-talet tom 1976, samt ett mindre antal äldre brev.

324 brev

Antal sidor: 977

Pris: 150:-

 

RAATTAMAA, JOHAN - KIRJEET JA KIRJOITUKSET                 SLUTSÅLD!

En komplett samling av de brev som finns bevarade efter Johan Raattamaa. Den innehåller en uttömmande notapparat av Pekka Raittila, med värdefull information. Slutsåld.

Antal sidor: 550

SLUTSÅLD

 

TAKKINEN, JUHA - 100 KIRJETTÄ AJALTA 1874-1892

     

103 brev av Johan Takkinen skrivna mellan 1874 - 1892

Antal sidor: 232

Pris: 125:-

 

JULKAISUKOKOELMA

En samling brev från i huvudsak 1940, 1950 och 1960 talen, samt kort levnadsteckning över ett antal finska predikanter.

Antal sidor: 304

Pris: 70:-Historia

LAITINEN, AATU - MUISTOJA LAPIIN KRISTILLISYYDESTÄ

Den senaste upplagan har fått en uttömmande notapparat för de ingående personerna, liksom ett antal bilder. Slutsåld.

Antal sidor: 174

SLUTSÅLD

 

LAESTADIOLAISUUS 1860-LUVULLA

Antal sidor:

Pris: inb - 195:-, häft - 95:-Övrigt

LAESTADIUS - HULLUINHUONELAINEN                       EJ LAGERVARA!

Översättning av Dårhushjonet till finska, av Lauri Mustakallio

Antal sidor: 550

Pris:

 

LAESTADIUS - HERRAINPÄIVÄPUHE + MAAILMAN KOHMELO (=CRAPULA MUNDI)

Laestadius Crapula Mundi som han presenterade i samband med sina pastoralteser i Härnösand översatt till finska. Utgiven 1927, i nytryck 1971.     

Antal sidor: 62

Pris: