Biblioteca Laestadiana

Välkommen till min nya hemsida. Här hittar du litteratur från den Laestadianska väckelserörelsen.

Lars Levi Laestadius

Böcker från den laestadianska väckelsen.

Kontakta mig

Välkommen!

Bokförlaget Biblioteca Laestadiana har funnits i 25 år, och målet med utgivningen har varit att utge andlig litteratur från den laestadianska väckelsens grynings- och blomstringstid. Det stora projektet har varit att utge ALLA av Laestadius bevarade predikningar på svenska, översatta i överensstämmelse med originalmanuskripten eller bevarade kopior där original saknats. Det är den ”slutgiltiga nationalutgåvan” av Laestadius predikningar. Språket är modernt även om det är något ”konservativt” för att bevara Laestadius språkdräkt.

Johan Raattamaas brev ingick också tidigt i detta projekt. Över tid har flera brevböcker tillkommit och även andra titlar, även några som inte har någon laestadiansk bakgrund.

Under 2024 kommer den sjätte och sista delen av Lars Levi Laestadius Samlade predikningar ut. Sen återstår tre brevböcker – av vilka två i huvudsak innehåller västlaestadianska brev. Den sista brevboken blir en samling av hittills opublicerade brev och skrivelser av Raattamaa, Erkki Antti med flera. Brev som har historiskt stor betydelse för förståelsen av laestadianismen och dess utveckling.

Hittills utgivna titlar

 • Laestadius                Dårhushjonet   (nytryck i en volym)
 • Raattamaa                Brev och skrivelser
 • Laestadius                Se Guds Lamm (korta utdrag                                                         ur Laestadius predikningar)
 • Laitinen                      Minnen från Lappmarkens kristendom
 • Erkki Antti                  Brev och skrivelser
 • Laestadius                 Samlade predikningar, Band 1
 • Mathilda Fogman     Andlig moder i den tidiga                                      laestadianismen
 • Sam. Wettainen        Hjärtats tro
 • Brevbok                       Vår tids äldstes skrivelser
 • Laestadius                  Samlade predikningar, Band 2

 • Laestadius                  Samlade predikningar, Band 3
 • Laestadius                  The Lunatic - Dårhushjonet på                                                       engelska
 • Mauri Kinnunen        Kristliga sändebrev
 • John Bunyan*             Kristinnas resa

 • Johan Takkinen          Brev och skrivelser
 • Johansson i Backe* Frestelsens berg (roman om Kiruna-                                         Lasse, nytryck, språkligt bearbetad)

 • Laestadius                   Samlade predikningar, Band 4
 • Laestadius                 Försoningen (utdrag ur Dårhushjonet,                                   (på modern svenska )

 • Laestadius                   Samlade predikningar, Band 5

*Denna titel ingår inte i det som utgör serien Biblioteca laestadiana.

 


Planerade titlar

 • Laestadius      Samlade predikningar, Band 6
 • Brevbok          Laestadiansk brevbok – De äldstes bok 2                         (I huvudsak västlaestadianska brev)
 • Brevbok          Laestadiansk brevbok 2                                               (Västlaestadianska brev)
 • Brevbok           Hittills opublicerade brev av bland annat                        Raattamaa, Erkki Antti och andra personer                         av historisk betydelse under den första                                                      tiden i laestadianismen.

Övriga utgivna titlar

 • Maj-Lis Palo                      Sommarsvalor och vintermesar
 • Maj-Lis Palo                      Den himmelska passionen
 • Maj-Lis och Birger Palo  Hjärtats fröjd och glädje
 • Øivind Andersen               Vid källan