Postillor

 
LAESTADIUS - KIRKKOPOSTILLA
Nytryck av den första Laestadius postillan på finska. 90 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 540
Pris: 250:-​

LAESTADIUS - PUHTAAT SAARNAT
Innehåller predikningar där originalmanuskriptet finns bevarade, eller där avskrifterna är tillförlitliga. Mycket lätt bearbetning av texten. Några predikningar är översättningar från svenska originalmanuskript. Den är sammanställd av Lauri Koistinen och
 Hannu Viljakainen. 180 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 872
Pris: 330:-

LAESTADIUS - PUHTAAT SAARNAT II
Innehåller predikningar där originalmanuskript finns bevarade, eller där avskrifterna är tillförlitliga. Mycket lätt bearbetning av texten. Några predikningar är översatta från svenska manuskript. Ett antal predikningar där endast fragment finns bevarade ingår också. Sammanställd av Lauri Koistinen. 133 predikningar ingår​.

Antal sidor: 688​
Pris: 330:-​
ISBN: 91 - 973 307 - 7 - 9​

LAESTADIUS - SAARNAT I-III
Den nya bearbetade finska postillan är nu komplett, och innehåller alla bevarade predikningar av Laestadius. Den följer samma princip som den tidigare utgivna Postilla I-II. Denna utgåva är däremot mer språkligt bearbetad och på modern finska. Tre band totalt. Del tre innehåller register över alla predikningarna.del I - 144 predikningar (Advent - 6:e söndagen efter Påsk), del II - 120 predikningar (Pingst - Domsöndagen), del III - 202 predikningar (böndagar, tingspredikningar mm predikningar, samt predikningar före hans nya födelse).

Antal sidor: del I - 800, del II - 702, del III - 849
Pris: del I - 400:-, del II - 300:-, del III - 300:-​

LAESTADIUS - SAARNAKOKOELMA
​Innehåller samma predikningar som de tidigare utgivna postillorna på ryska, lettiska och estniska. Den innehåller 113 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 493
Pris: 280:-
ISBN: 978-952 5475-11-1

LAESTADIUS - KIRKKOPOSTILLA

Nytryck av den första Laestadius postillan på finska. 90 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 540 

Pris: 250:-

​ 

LAESTADIUS - SAARNAKOKOELMA

​Innehåller samma predikningar som de tidigare utgivna postillorna på ryska, lettiska och estniska. Den innehåller 113 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 493

Pris: 280:-

ISBN: 978-952 5475-11-1

Brevböcker

 

 VANHINTEN KIRJA I

Innehåller en hel del brev av Raattamaa och brev från väckelsens gryning.

Antal sidor:

Pris: 150:- 


VANHINTEN KIRJA II

Innehåller brev från 1900-talets början tom 1938. Innehåller även levnadsteckningar över Johan Raattamaa, Jonas Purnu, PO Fjelldahl, Erik Samuel Wettasjärvi, Isak Niku, Frans Parakka, Isak Kuoksu, Isak Stålnacke samt Viktor Björkman. utgiven 1939, och i nytryck 1995. 327 brev.

Antal sidor: 591

Pris: 150:- 


VANHINTEN KIRJA III

Innehåller brev från 1860 tom 1940-talet, samt ett fåtal brev av senare datum. 234 brev.

Antal sidor 772

Pris: 150:- 


VANHINTEN KIRJA IV

Innehåller brev från 1950-talet tom 1976, samt ett mindre antal äldre brev. 324 brev.

Antal sidor: 977

Pris: 150:-


TAKKINEN, JUHA - 100 KIRJETTÄ AJALTA 1874-1892     

103 brev av Johan Takkinen skrivna mellan 1874 - 1892.

Antal sidor: 232

Pris: 125:-

 

Tidskrifter

LAESTADIUS - ENS ROPANDES RÖST I ÖKNEN / HUUTAVAN ÄÄNI KORVESSA

Laestadius tidskrift, utgiven 1994, i en kombinerad svensk/finsk utgåva. Den svenska texten är i enlighet med originalet, och den finska texten, som är nyöversatt finns parallellt med den svenska. Nyöversättningen till finska har gjorts av Hannu Rautianen.

Antal sidor: 511

Pris: 280:-   


WETTAINEN, SAM - ISÄN ÄÄNI (1970-1979)

Band två av tre. Översättning av Fadersrösten till finska. Laestadius predikningar ingår inte i denna översättning.

Antal sidor: 889

Pris: 150:-