Laestadius Samlade predikningar


LAESTADIUS - SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 1
Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den "slutgiltiga" utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.Första delen omfattar predikningar från första advent till och med fastlagssöndagen.​

Antal sidor: 531
Pris: 250:-
ISBN: 91 973 307 6-0LAESTADIUS - SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 2
Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den "slutgiltiga" utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.Andra delen omfattar första söndagen i fastan till och med sjätte söndagen efter påsk.

Antal sidor: 572
Pris: 250:-
ISBN: 978-91-974 124 1-4


LAESTADIUS - SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 3
Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den "slutgiltiga" utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.Andra delen omfattar första söndagen i fastan till och med sjätte söndagen efter påsk.

Antal sidor: 500
Pris: 250:-
ISBN: 978-91-974-124-7-6


LAESTADIUS - SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 4

​Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den ”slutgiltiga” utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.

Fjärde delen omfattar tolfte söndagen efter trefaldighet till och med domssöndagen.

Antal sidor: 475

Pris: 250:-

ISBN: 978-91-979 657-0-5LAESTADIUS - SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 5 

​Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den ”slutgiltiga” utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.

Femte delen omfattar bönsöndagarna.

Antal sidor: 538

Pris: 300:-

ISBN: 978-91-979 657-2-9
LAESTADIUS - SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 6

UTKOMMER 2024

​Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den ”slutgiltiga” utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.

Sjätte delen omfattar husförhörspredikningar, skriftetal, tingspredikningar, visitationspredikningar, övriga predikningar samt predikningar hållna före hans nya födelse.

Antal sidor:

Pris: 350:-

ISBN: 978-91-979 657-3-6Postilla


LAESTADIUS - NYA EVANGELIEPOSTILLAN
Det är en nyöversättning av den av Boreman utgivna Evangeliepostillan 1956. Den är översatt från originalmanuskript, och har markerat alla rader och ord som saknas i Boremans utgåva med blå text. Alla ord och uttryck som Boreman ändrade i sin utgåva har korrigerats, och markerats. Fotnot till alla avvikelser finns. Några predikningar är utbytta, då original saknas. 79 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 436
Pris: 200:-
ISBN: 91 973 307 1-X

Laestadius - Se Guds Lamm

 Ett urval ur Laestadius predikningar med hans målande bildspråk sammanställt av Pekka Lappalainen. Översatt av Timo Saitajoki. Lätt bearbetning av den första upplagan.

Antal sidor: 65 
Pris: 75:- 
ISBN: 91 973 307 3-6

Brevböcker


JOHAN RAATTAMAA - BREV OCH SKRIVELSER

Den första kompletta översättningen av Johan Rattamaas brev och skrivelser till svenska. Tidigare har ett fyrtiotal brev översatts till svenska av Johan Pietiläinen och publicerats i Laestadiansk brevsamling på sextiotalet. Översättningen har gjorts av Henry Kero. Innehåller även en biografi över Raattamaa.

Antal sidor: 496

Pris: 300:-

ISBN: 91 973 307 0-1ERKKI ANTTI JUHONPIETI - BREV OCH SKRIVELSER

För första gången utges Erkki Anttis brev på svenska. Han verkade i väckelsen i Pajalatrakten och hade liksom Raattamaa en omfattande brevväxling. Översättningen har gjorts av Henry Kero.

Antal sidor: 263

Pris: 200:-

ISBN: 91 973 307 5-2


VÅR TIDS ÄLDSTES SKRIVELSER - 
DE ÄLDSTES BOK 1 
 Översättning av den första brevboken utgiven 1898 i Amerika, Aikakaudemme Wanhinten Kirjoituksia. Många brev av Johan Raattamaa och de första arbetarna i Lappmarkens kristendom ingår i denna brevsamling. Denna utgåva är kompletterad med de brev som tillagts i andra upplagan tryckt i Finland 1903.

Antal sidor: 296 

Pris: 250:- 

ISBN: 978-91-974 124-2-1


JOHAN TAKKINEN - BREV OCH SKRIVELSER
​Johan Takkinen sändes av Raattamaa till Amerika för att försöka reda ut de tvister som fanns där under slutet av 1800-talet. Det är endast ett fåtal brev som tidigare har publicerats på svenska. Takkinens bevarade brev publiceras för första gången på svenska, och några har aldrig publicerats tidigare på finska. Översättningen har gjorts av Tore Töyrä. ​

Antal sidor: 498
Pris: 300:-
ISBN: 978-91-974 124-6-9

Kommande bok

LAESTADIANSK BREVBOK –

DE ÄLDSTES BOK 2

UTKOMMER 2024

​I huvudsak västlaestadianska brev från tiden efter splittringen mellan väst och öst t.om. 1938. Översättning av den finska utgåvan "Vanhinten kirja 2". Innehåller även minnesord över de äldsta predikanterna inom västlaestadianismen.

​Antal sidor:

Pris:

​ISBN: 978-91-979 657-1-2


Tidskrifter


LAESTADIUS - ENS ROPANDES RÖST I ÖKNEN
Laestadius tidskrift. Utgiven på nytt i språklig bearbetning av Sam. Wettainen år 1979. Den innehåller bland annat Laestadius egen skildring av sin väckelse och botkamp, och väckelsens början.Antal sidor: 368Pris: 200:-LAESTADIUS - ENS ROPANDES RÖST I ÖKNENLaestadius tidskrift. Utgiven på nytt i språklig bearbetning av Sam. Wettainen år 1979. Den innehåller bland annat Laestadius egen skildring av sin väckelse och botkamp, och väckelsens början.

Antal sidor: 368
Pris: 200:-


LAESTADIUS - ENS ROPANDES RÖST I ÖKNEN / HUUTAVAN ÄÄNI KORVESSA
Laestadius tidskrift, utgiven 1994, i en kombinerad svensk/finsk utgåva. Den svenska texten är i enlighet med originalet, och den finska texten, som är nyöversatt finns parallellt med den svenska. Nyöversättningen till finska har gjorts av Hannu Rautianen.

Antal sidor: 511
Pris: 280:-


SIONS MISSIONSTIDNING 1914-1915
Från början utkom den med 12 nummer/år. Den var i huvudsak en översättning av finska Siionin Lähetyslehti. Den innehåller skrivelser från Finland, Norge, Sverige och USA. Denna utgåva är inbunden med en lätt språklig bearbetning av texten.

Antal sidor: 455
Pris: 120:-

Historia


KRISTLIGA SÄNDEBREV
 En uppsats av Mauri Kinnunen och några hittills opublicerade brev av Raattamaa, Erkki Antti mfl. Uppsatsen berör de oroliga tiderna i Amerika i slutet av 1800-talet.

Antal sidor: 128
Pris: 200 :-
ISBN: 978-91-974 124-4-5


LAITINEN, AATU - MINNEN FRÅN LAPPMARKENS KRISTENDOM


Aatu Laitinen presenterar på ett gripande och personligt sätt Laestadius, Raattamaa och de mest betydelsefulla laestadianska predikanterna och prästerna, som verkade under väckelsens första tid i Sverige, Norge och Finland. Han skildrar deras personliga erfarenheter i kristendomen, och deras brinnande passion för människosjälarna i denna karga miljö, som de levde i. Nytryck med notanteckningar av Pekka Raittila och ett antal bilder.

Antal sidor: 119 

Pris: 150:- 

ISBN: 91 973 307 4-4


MATHILDA FOGMAN    
En av de mest betydelsefulla kvinnorna i den laestadianska väckelsen. Var "sekreterare" åt Johan Raattamaa och hade en omfattande brevväxling med honom och Erkki Antti. Hon var även kontaktkvinna med Amerika. Till yrket var hon barnmorska och har döpt många barn.

Antal sidor: 142
Pris: 200:-
ISBN: 978-91-973 307-9-4WENTIN, ERIK - LAESTADIANISMEN I SVENSKA ÖSTERBOTTEN
Historik över den laestadianska väckelsens utbredning i Svenska Österbotten i Finland. Utgiven 1963. Ett antal bilder ingår i boken.
Antal sidor: 174
Pris: 120:-

Teologi

LAESTADIUS - DÅRHUSHJONET
Nytryck i ett band av den första, sedan länge slutsålda första upplagan från 1949/1964. Det är en facsimile utgåva av denna. Det är Laestadius förklaring varför han predikade som han gjorde, och hans mustiga originalspråk. Hans egen sammanfattning av verket ingår i den fullständiga titeln.

Antal sidor: 994
Pris: 350:-


LAESTADIUS - FÖRSONINGEN              
                            NYHET! Försoningen är en språklig bearbetning av centrala delar av Laestadius stora verk Dårhushjonet. Dårhushjonet är enligt Laestadius förklaringen till varför han predikade som han gjorde. Boken är en introduktion till hela verket. Innehåller bland annat avsnitten om passionerna och försoningen. Inledningsord av Bengt Pohjanen.​

Antal sidor: 246
Pris: 200:-
ISBN: 978-91-974 124-5-2

RomanJOHANSSON I BACKE - FRESTELSENS BERG

Larsson, "Kiruna-Lasse", var på sin tid den svenska idrottshimlens mest lysande stjärna. Ett superfenomen på skidor, vars namn och prestationer försåg pressens sportsidor med feta rubriker och mängder av lovord. I mars 1982 dog "Kiruna-Lasse" strax före sin sjuttioårsdag. Men sitt bragdfyllda idrottsliv lämnade han fyrtiotre år tidigare, då han på toppen av sin karriär plötsligt upphörde att tävla och återvände till ett liv i obemärkthet. "Den största förlust som svensk skidsport någonsin gjort", skrev en enhällig tidningspress.

Det är en djupt inträngande roman, fylld av spänning och inlevelse, men framför allt vittnar den om författarens högaktning för den man som bytte ett liv i framgångsrik uppståndelse mot en ödmjuk anonymitet för sin ärliga övertygelses skull.

Andra bearbetade upplagan.
Antal sidor: 125
Pris: 150:-

ISBN: 978-91-979 657-6-7

Maj-Lis Palos böcker


PALO, MAJ-LIS SOMMARSVALOR OCH VINTERMESAR
Hur tänker, tror och lever människorna inom den laestadianska väckelsen? Den här boken vill ge svar på frågor som ställs om laestadianismen, och är en personlig berättelse om ett helt liv inom denna väckelserörelse.

Antal sidor: 174
Pris: 50:-
ISBN: 91 973 307-2-8


PALO, MAJ-LIS  DEN HIMMELSKA PASSIONEN
Behandlar synen på familjerelationerna, dvs. relationen man - kvinna och synen på barn och barnuppfostran, pt mdels frågorna om bibelsyn, gudsuppfattning och människosyn. Syften är att visa hur det bibliska ordet i vår tid fortfarande är relevant som grund och utgångspunkt för såväl de mänskliga relationerna som för gudsrelationen.

Antal sidor: 236
Pris: 50:-
ISBN: 91-973 307-8-7


PALO, MAJ-LIS & BIRGER  HJÄRTATS FRÖJD OCH GLÄDJE
     Tillit till Guds Ord kallas numera ofta fundamentalism och anses medföra trångsynthet och lagiskhet. Den här bokens genomgående tema är att trohet mot Guds Ord tvärtemot ger människor hjälp att orientera sig i tillvaron och bidrar till ökad meningsfullhet och livsglädje.Boken innehäller ett urval föredrag, föreläsningar och bibelförklaringar över olika ämnen, tex. bibelsyn, gudsuppfattning, människosyn, manligt och kvinnligt i hem och församling, kristen äktenskaps- och familjesyn.

Antal sidor: 221
Pris: 50:-
ISBN: 91 974 124 0-6

Övrigt

HJÄRTATS TRO - En sann kristens kännetecken
Sam Wettainens ledarartiklar i Fadersrösten samlade och lätt språkligt bearbetade. En av 1900-talets största teologer inom den laestadianska väckelsen. Han var son till en av de första arbetarna i Lappmarkens kristendom - Frans Parakka. Betraktelserna beskriver hjärtats tro och dess sanna kännetecken. Uppbygglig läsning där Kristus och Kristi rättfärdighet står i centrum.

Antal sidor: 352
Pris: 250:-
ISBN: 978-91-974 124-3-8


JOHN BUNYAN - KRISTINNAS RESA
Fortsättningen på Kristens resa av John Bunyan. Handlar om Kristens vandring mot evigheten.

Antal sidor: 226
Pris: 200:- ISBN:
ISBN: 978-91-974 124-9-0

Øivind Andersen

VID KÄLLAN        

Öivind Andersen (1908-1994) var norsk teolog och förkunnare. Under många år var han lärare och rektor vid Fjellhaugs bibel- och missionsskola. Han har även skrivit flera böcker, präglade av djup kännedom i, och grundlig utläggning av Bibeln, men också präglade av omsorg om dem han ville nå med sin förkunnelse.

Öivind Andersen hade arbetat mycket med Bibeln. I andakterna ger han en tydlig förklaring av bibeltexten, ofta med en personlig tillämpning och vägledning från en som har full tillit till Bibeln som Guds Ord.

​Författaren skriver själv om denna andaktsbok: "Andakterna är utformade som små bibelstudier. Det är meningen att Bibelns ord ska tala och följa den som läser andakterna genom dagen. Det är min bön att boken blir till hjälp och välsignelse för dem som läser den."

​Pris: 180:-

ISBN: 978-91-979 657-7-4

Reformationsbibeln

POCKET UTGÅVA - NYA TESTAMENTET SAMT PSALTAREN och ORDSPRÅKSBOKEN
​Denna utgåva är en översättning av Textus Receptus från 1894. Innehåller fotnoter med skillnader i Karl XII:s Bibel. En bilaga med skillnader i grundtexterna som används av Folkbibeln och Bibel 2000 finns i slutet. Texten i denna bibel är mycket nära King James Version och Karl XII:s Bibel.  

Antal sidor: 654
Pris: 100:-
ISBN: 978-91-974 234-5-8

CD Böcker


CD Bok IAlla böcker som är utgivna är Biblioteca Laestadiana samlade en CD bok med sökfunktion.

Pris: 250:-


CD BOK 2 - DÅRHUSHJONET        

Laestadius Dårhushjonet som pdf-filer med sökfunktion på svenska, finska och engelska

​Pris: 250:-