Laestadius - Försoningen


NYHET!

Försoningen är en språklig bearbetning av centrala delar av Laestadius stora verk Dårhushjonet. Dårhushjonet är enligt Laestadius förklaringen till varför han predikade som han gjorde. Boken är en introduktion till hela verket. Innehåller bland annat avsnitten om passionerna och försoningen.

Inledningsord av Bengt Pohjanen.

Antal sidor: 246

Pris: 200:-

ISBN: 978-91-974 124-5-2

LAESTADIUS – SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 5
NYHET!


Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den ”slutgiltiga” utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar.

Femte delen omfattar bönsöndagarna.

​Antal sidor: 538

Pris: 300:-

ISBN: 978-91-979 657-2-9