Kommande böcker

LAESTADIUS
POSTILLA DEL I

UTKOMMER 2024Denna postilla omfattar kyrkoårets alla söndagar, med normalt två predikningar per söndag. Texten är i överensstämmelse med "Laestadius Samlade predikningar". Språket är moderniserat och det "grövsta" språket är utbytt till andra ord och uttryck.

​Antal sidor:

Pris:

ISBN:


LAESTADIUS SAMLADE PREDIKNINGAR DEL 6

UTKOMMER 2024


​Alla bevarade predikningar av Laestadius utgivna för första gången på svenska. Översättningen överensstämmer helt med originalmanuskripten, och kommer att bli den "slutgiltiga" utgåvan av hans predikningar. Detta verk blir totalt i sex delar. Sjätte och sista delen innehåller alla övriga predikningar, husförhörspredikningar, skriftetal, visitationspredikningar, tingspredikningar med flera. Den innehåller också de bevarade predikningar som hölls före Laestadius nya födelse.

Antal sidor:

​Pris: 350:-

​ISBN: 978-91-979 657-3-6

LAESTADIANSK BREVBOK
DE ÄLDSTES BOK 2

UTKOMMER 2024I huvudsak västlaestadianska brev från tiden efter splittringen mellan väst och öst t.om. 1938. Översättning av den finska utgåvan "Vanhinten kirja 2". Innehåller även minnesord över de äldsta predikanterna inom västlaestadianismen.

Antal sidor:

​Pris:

​ISBN: 978-91-979 657-1-2