Postillor

NORSKA

LAESTADIUS - PREKENSAMLING I-III

EJ LAGERVARA
NORSKA LAESTADIUS - PREKENSAMLING I-IIIEJ LAGERVARADen mest omfattande norska översättningen, med den finska Postilla I-II som grund, med dess brister. Den är översatt av Raija Rustholkar-Karhu, och utgiven i tre delar. De två övriga postillorna översatta av Brune och Börresen är slutsålda, så detta är den enda tillgängliga norska postillan idag.

Del I: 74 predikningar, del II: 81 predikningar, del III: 91 predikningar. Totalt - 249 predikningar-

Antal sidor: del I - 374, del II - 476, del III - 352, totalt - 1202 sidor

Postillor

RYSKA

LAESTADIUS - PROPOVEDEIJ

EJ LAGERVARA
Samma predikningar som i finska Saarnakokoelma. 113 predikningar.

Antal sidor: 501
Pris: 280:-ISBN: 978-952-5475-08-1 

Postillor

LETTISKA

LAESTADIUS - SPREDIKI
EJ LAGERVARA
Samma predikningar som i den ryska Propovedij och finska Saarnakokoelma. 113 predikningar. 

Antal sidor: 437
ISBN: 978-952-5475-13-5
Pris: 280:-

Postillor

ESTNISKA

LAESTADIUS - JUTLUSTEKOGU

EJ LAGERVARA

Samma predikningar som i den ryska Propovedeij, lettiska Sprediki och finska Saarnakokoelma. 113 predikningar.

Antal sidor: 430
ISBN: 978-952-5475-18-0

Pris: 280:-