Föreläsningar


Önskar du ha föreläsning på din skola, företag eller i annat sammanhang om Laestadius och laestadianismen, kontakta Lars-Erik Wikberg för information om kostnader och förslag.

Exempel på föredrag
  • Lars Levi Laestadius
  • Laestadianismens historia
  • Laestadiansk teologi